watercolor background – phông nền màu nước

mat-na-mat-bioaqua by Đằng Bạch on 500px.com