Bảng hiệu quán ăn hủ tiếu, cơm

in hình

BANG HIEU QUAN AN HU TIEU

download